TGAP İl ve Hastane Sorumluları
14 Ocak 2020

Kadir BÜTÜN
Şube Müdürü
0.318 - 233 12 29/1218

Hastane Sorumlusu
Dündar PEKŞEN
Sağlık Memuru 
(Çevre Sağlık Teknisyeni)
"0(318)233 12 29
(Dahili No:1181)"
dundar.peksen@saglik.gov.tr